dijous, 23 de maig de 2013

Manifest en relació a la vaga 23 de maig de 2013

Posicionament de la nostra associació davant la vaga convocada pels sindicats per avui 23 de maig de 2013

Com a Xino-Xano Associació de Lleure, entitat dedicada  a realitzar i dinamitzar activitats educatives per a  infants, joves i famílies, volem dir la nostra sobre la vaga convocada en el sector del Lleure socio-educatiu del  23 de maig.
Aquesta és una vaga que afecta a l’àmbit territorial de Catalunya i ha estat instada pels sindicats per mostrar el seu rebuig a les polítiques del Govern estatal en matèria de relacions laborals, i en especial a les polítiques en matèria de negociació col·lectiva. La protesta se centra contra el fet que els convenis col·lectius decauran el proper dia 8 de juliol si fa més d’un any que no estaven en vigor i encara no s’ha signat un nou conveni, i per tant, si no existeix pacte en contra, perdran la seva vigència en favor de la regulació del conveni d’àmbit superior o, en el seu defecte, de l’Estatut dels Treballadors.

La convocatòria de la vaga presenta dos àmbits d’afectació:

1.     Per una banda, tots els treballadors i treballadores regulats per convenis col·lectius en situació d’ultractivitat que s’estiguin negociant actualment sense haver arribat a cap acord. A Catalunya hi ha més de 50 sectors d’activitats amb convenis col·lectius així, i tots ells estan inclosos a la vaga. El lleure educatiu és un d’aquets sectors afectats, així com el conveni d’atenció precoç i el de centres especials de disminuïts físic i sensorials, dintre de l’àmbit  social, i una multitud de convenis afegits d’altres àmbits.

2.     D’altra banda també estan convocats tots els treballadors i treballadores, de sectors, empreses o administracions que estiguin sotmeses a expedients de regulació d’ocupació (ERO), ja siguin de reducció de jornada, de suspensió o d’extinció, així com amortitzacions de llocs de treball al sector públic.

Davant la situació que es planteja:

  •  Recolzem la participació com instrument d’expressió amb la voluntat de millorar la situació  en la qual es troba l’actual conveni del sector del lleure educatiu.

  •  Ens adherim a la convocatòria amb la voluntat  de  mantenint la idea del lleure com a educació i  d’assegurar unes condicions laborals i econòmiques dignes amb les persones  que hi treballen i porten endavant aquestes tasques.

  •  Estem a favor de continuar treballant  per enriquir la feina realitzada pels primers companys que van aconseguir, fa uns quants anys,  un conveni col·lectiu pel sector, afavorint  unes primeres millores que ajudaren a tots a enfortir el caràcter educatiu de les nostres activitats.

  • Som conscients que amb la situació de crisis actual, moltes entitats, fundacions i esplais que treballen amb projectes socials d’atenció a la infància i a l’adolescència es veurien greument afectats per l’augment del conveni: disminució de qualitat, augment de ràtios, eliminació de projectes ...  Tot i això, creiem que aquestes situacions no haurien d’afectar a les negociacions dels convenis colectius. L’administració pública competent hauria de ser qui  liderès els ajuts per aquests projectes socials.

  • Demanem que es pugui fer arribar la veu de  totes les parts implicades  alhora de la negociació  per garantir la màxima representativitat a les taules negociadores que s’estan duent a terme. Totes les veus són importants.

  • Demanem paciència i comprensió a les famílies per la situació que pot ocasionar aquesta vaga.  Per aquest motiu garantim uns serveis mínims per a que les famílies, que donada les circumstàncies personals, laborals, familiars, puguin fer ús del servei i tinguin la opció d’utilitzar-lo sense cap problema afegit. De la mateixa manera oferir la possibiltat, a les famílies que s’ho puguin permetre, i de manera desinteressada, que es solidaritzin amb els treballadors i treballadores del lleure i vinguin a recollir als seus fills a l’escola durant aquelles 2 hores i mitja.


Xino-Xano Associació de Lleure


Barcelona 23 de maig de 2013